Storno podmínky

0 Comments

STORNO PODMÍNKY

Úvod                                                                                                  

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
 3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
 4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta               

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 29-14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 30% z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 13-8 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 7 – 4 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 70% z celkové ceny pobytu.
 5. Při zrušení rezervace 3 a méně dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě zrušení rezervace v souvislosti s onemocněním COVID-19 (nařízená karanténa, pozitivní test, vládní nařízení) si ubytovatel případné stornopoplatky nenárokuje. Po předložení potvrzujícího dokumentu o této skutečnosti, je možné rezervaci přesunout nebo zrušit zdarma, a to až do dne plánovaného příjezdu (včetně).                                                                                                                                                                                                                                                                           

Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022.
 2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
 3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky.

4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).

Categories:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *