Provozní řád


PROVOZNÍ ŘÁD HOTELU KLÁŠTER ŽELIV

 Provozní řád je zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodou a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 

 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

- Hotel Klášter Želiv 

- Želiv 1, 394 44 Želiv 

- Odpovědná osoba: Hošková Martina 

- +420 731 598 985 

- manager@zeliv.eu 

Provozovatel

 - Klášter Želiv s.r.o. 

- Želiv 122, 394 44 Želiv 

- +420 606 072 515 

- IČO: 03502481, DIČ: CZ03502481 

- Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 23000 

 - Zastoupená ředitelem PaedDr., Mgr. Davidem Peterem Palušákem Seznámení zaměstnanců a dalších osob s provozním řádem, zajištění kontroly jeho dodržování. Vedoucí hotelu Hošková Martina průběžně seznamuje zaměstnance s novými ustanoveními tohoto provozního řádu a kontroluje jeho dodržování. 

 II. PODMÍNKY ČINNOSTI HOTEL KLÁŠTER ŽELIV se nachází v barokní budově bývalého opatství premonstrátského želivského kláštera, ležícím v klidném prostředí soutoku Trnavy a Želivky, vzdálené 10 km od dálnice D1 – exit 90 (Humpolec). Atmosféra klášterních prostor založených již před 870 lety, zůstala jedinečná i po rozsáhlé rekonstrukci hotelu. Díky umělecké výzdobě a replikám historického nábytku zažijete jedinečný pobyt v srdci Vysočiny. 

HOTEL KLÁŠTER ŽELIV je místo vhodné jak pro nocleh na Vaší obchodní cestě přes Vysočinu, tak i rodinný, firemní nebo turistický pobyt s možností výletů po památkách v nedalekém okolí Želiva, Pelhřimova, nebo Humpolce. 

 Provozní doba Provozní doba je celoroční. 

Recepce je otevřena denně: 

8:00 hod. – 20:00 hod. mimo tuto otvírací dobu dle telefonické domluvy a dle obsazenosti hotelu. 

Restaurace je pro hotelové hosty otevřena: 

 Snídaně: 8.00 hod. – 10.00 hod. 

Obědy: 11.00 hod. – 14.00 hod. 

Večeře: 17.30 hod. – 20.00 hod. 

Typ ubytování Hotel poskytuje ubytování ve třech typech pokojů: 

 - de luxe

- superior 

- economy– pokoje se společným sociálním zařízením. 

 K dispozici jsou pokoje různého typu: 

jedno – čtyřlůžkové. 

Vlastní ubytování je doplněno možností pronajmutí sálů pro konání konferencí, svateb, hostin a jiných společenských akcí. 

 Jedná se o přechodné ubytování ne delší než obvyklá doba dovolení tj. max. měsíc. Místnosti a prostory ubytovacího zařízení.

 Celková kapacita hotelu je 28 pokojů, 71 lůžek s možností tří přistýlek. 

1. PODLAŽÍ: - recepce a její zázemí - wellness, masérna - úklidová místnost - místnost na prádlo - WC, sprchy - 5 pokojů economy – okna jsou situována na sever - 1 pokoj superior – okna jsou situována na sever 

2. PODLAŽÍ: - úklidová místnost, WC pro zaměstnance, kanceláře - 3 sály pro konání konferencí – okna jsou situována na sever - 2 pokoje de luxe – pokoj 121 má okna situovaná na jih, pokoj 122 má okna situovaná na sever - 16 pokojů superior – 8 pokojů má okna situována na sever, 5 pokojů má okna situovaná jih a 3 pokoje mají okna situovaná na východ - 4 pokoje economy – okna jsou situována na jih 

 Parkování 

Parkování vozidel je přímo v areálu resortu. 

Parametry prostředí 19 pokojů má hygienické příslušenství s tekoucí studenou i teplou vodou. Větrání v prostorách příslušenství je zajištěno větráky (dle dispozičního řešení) a vzduchotechnikou (výměny filtrů jsou zajišťovány dle stupně znečištění cca 1x ročně). V pokojích je přímé osvětlení, možnost přímého větrání umělé osvětlení stropní a u hlavy lůžka. Centrální vytápění, televizní přijímač. 9 pokojů má hygienické příslušenství s tekoucí studenou i teplou vodou na chodbě hotelu vždy na příslušném patře. Větrání v prostorách příslušenství je zajištěno větráky (dle dispozičního řešení) a vzduchotechnikou (výměny filtrů jsou zajišťovány dle stupně znečištění cca 1x ročně). V pokojích je přímé osvětlení, možnost přímého větrání umělé osvětlení stropní a u hlavy lůžka. Centrální vytápění. 

Zásobování vodou Zásobování pitnou vodou je zajištěno od firmy VODAK Humpolec, s.r.o., Pražská 544, Humpolec, 39601, IČO: 49050541, DIČ: CZ49050541. Při havárii je nutno volat údržbáře. Odvádění odpadních vod Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci obce, která je napojena na ČOV v Želivě. Havárie kanalizace se oznamuje údržbě. Vytápění zařízení Vytápění a ohřev užitkové vody je zajišťováno elektricky ohřívanými bojlery a dále bojlerem napojeným na centrální vytápění Povrchová úprava stěn V prostorách hotelu je kombinace povrchových úprav stěn _ malba, tapeta, dlažba – obklad Typ podlahové krytiny V prostorách hotelu je kombinace podlahových krytin _ linoleum, dlažba, koberec, parkety Vybavení nábytkem V prostorách hotelu je vybavení dřevěné (omyvatelné, dezinfikovatelné) Elektrická energie Elektrická energie je dodávána ze sítě společnosti E – ON energie a.s. Požární ochrana Rozmístění hasících přístrojů a hydrantů je označeno v evakuačním plánu objektu a dále jsou v evakuačním plánu vyznačeny únikové cesty, v případě požáru objektu. Tyto cesty jsou viditelně označeny šipkami. Evakuační plány jsou umístěny v každém pokoji a na chodbách hotelu. 

 III. ZÁSADY PREVENCE VZNIKU INFEKČMÍCH A JINÝCH ONEMOCNĚNÍ VČETNĚ PODMÍNEK DEZINFEKCE 

Obecné zásady provozu zařízení, v němž jsou poskytovány ubytovací služby 

• PO a BOZP a způsob užívání ochranných pracovních pomůcek Pravidelná školení BOZP a PO zaměstnanců a vedoucích pracovníků dle zákona 309/2006 Sb. a 133/1985 Sb. 

• Sociální zázemí zaměstnanců (šatny, sprchy, WC, denní místnost) K dispozici v budově 

• Zásady osobní hygieny zaměstnanců: Odpovídající pracovní oděv, obuv, dodržování osobní hygieny 

• Zodpovědní pracovníci – ředitel a vedoucí hotelu Základní zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění 

• při poskytování ubytovacích služeb je nutno trvale a důsledně činit opatření k zamezení vzniku a šíření infekčních a jiných onemocnění 

• v případě používání pracovního oděvu je nutno pracovní oděv a civilní oděv ukládat odděleně 

• pracovní oděv zaměstnanců musí být udržován v čistotě, v případě potřeby zajistit výměnu oděvu ihned 

• používané osobní ochranné prostředky musí odpovídat prováděné pracovní činnosti, musí být čisté a bezpečné pro zdraví osob 

• doporučuje se zabezpečit lékárničku první pomoci: 

• standardní požadavky na vybavení lékárničky - Ophtal - analgetikum volně prodejné - virucidní dezinfekční prostředek na kůži - lokální hemostyptikum (např. Gelaspon, Traumacel) - gáza hydrofilní 6,5x7,5 cm sterilní - náplast v roli 2,5 cm x 2 m - náplast – rychloobvaz 8 cm x 1 cm - obinadlo hydrofilní sterilní 8 cm x 5 cm - obinadlo škrtící pryžové - trojcípý šátek - nůžky - rouška resuscitační pro dýchání z úst do úst - ochranné rukavice latexové 

• po provedení „nečisté“ práce, např. po manipulaci s použitým prádlem, odpadem je nutno provést důkladné omytí a dezinfekci rukou 

• je nutno zamezit vstupu nepovolaných osob a zvířat do zázemí zařízení 

• úklidové prostředky je nutno udržovat v čistotě • poučení hostů o výskytu horečnatého nebo průjmového onemocnění viz. Ubytovací řád, který je umístěn na recepci. V případě hromadného výskytu průjmového nebo horečnatého onemocnění (3 a více případů) uvědomí vedení ubytovacího zařízení rezortní hygienickou službu, která provede, případně bude řídit opatření k zamezení takového onemocnění. IV. ZACHÁZENÍ S PRÁDLEM Zásady a zacházení s prádlem 

• Čisté prádlo – ložní prádlo je obměňováno po každém ubytovaném nebo každý čtvrtý den, ručníky a osušky 1x za dva dny, na vyžádání nebo po znečištění denně. 

• Špinavé prádlo – je shromažďováno ve skladu použitého prádla, který se nachází v 1. patře. Sklad je větratelný vzduchovým větrákem. • Praní prádla je zajišťováno smluvně – dodavatel Prádelna Kyselý, a.s., Vlasákova 333, Vlašim 258 01. Prádelna zajišťuje 2x týdně a dle potřeby, odvoz špinavého prádla a závoz prádla čistého. • Na sklad čistého prádla je vyčleněna větratelná místnost nacházející se v 1.patře objektu, prádlo je uskladněno v dřevěných regálech. 

• Pracovní oděvy zaměstnanců jsou uloženy v samostatné šatně a jsou odděleny od civilního oděvu, průběžně udržovány v čistotě. 

 V. ZPŮSOB OČISTY PROSTŘEDÍ UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ Očista prostředí – ubytovací část 

• Běžný denní úklid - provádí se průběžně podle potřeby v rámci každé pracovní směny. Veškeré prostory a zařízení se předávají čisté. Mimořádně důležité je dodržení přesného dávkování účinné látky do vody. Při nižší koncentraci není dostatečný účinek, při vyšší koncentraci se účinek nezvýší, naopak kdy na čištěné podlaze zůstanou šmouhy a dochází k značným ekonomickým ztrátám. Moderní mycí prostředky mají sníženou pěnivost a nepění ani při vysokých koncentracích. Pěnivé prostředky se používají jen v některých nutných případech. Podlahová plocha se vytře a mop se vyždímá ždímačkou do druhého kbelíku. Postup se pak opakuje. Strojní mytí podlahovými mycími automaty, stroj se po každém použití propláchne čistou vodou a vyčistí. 

• Týdenní úklid - provádí se minimálně 1x za týden v den určený provozním řádem, pro úklid jednotlivých prostor se používají barevně odlišené pomůcky Podlahová plocha se vytře a použitý mop se vyždímá ždímačkou do druhého kbelíku, aby nedocházelo k míchání vody. Postup se pak opakuje. Strojní mytí podlahovými mycími automaty, stroj se po každém použití propláchne čistou vodou a vyčistí. 

• Sanitace - provádí se minimálně 1x za měsíc v den určený provozním řádem. Z důvodu zabránění rezistence bakterií na používané čisticí a desinfekční prostředky je nutné po určitém čase střídat prostředky s různými účinnými látkami, tento požadavek je splněn použitím různých druhů chemických prostředků pro jednotlivé stupně úklidu a sanitace. 

• Generální úklid - provádí se v rámci ročního plánu hotelu a v rámci tohoto plánu jsou očištěny a vydesinfikovány veškeré předměty a plochy v rámci hotelového zařízení a vybavení. Postup úklidu Veškeré úklidové práce probíhají podle úklidového plánu hotelu. 

• Podlahové krytiny Dvou kbelíkový systém s mopem a ždímačem. V jednom kbelíku je čerstvý účinný roztok, ve druhém kbelíku je nasazen ždímač. Po namočení mopu čerstvého roztoku se plocha vytře a mop se vyždímá ždímačkou do druhého kbelíku. Postup se pak opakuje. 

 • Odpadkové koše a nádoby na odpad: Používat sáčky do košů!!! Manipulace s komunálním odpadem sáčky měnit při každém naplnění, minimálně 1 x za směnu. 

• Omyvatelné povrchy stěn, povrchů nábytku a klik u dveří: Úklid se provádí denně dle provozu v jednotlivých hotelových pokojích v návaznosti na obsazenost. Dle rozlišení, zda se jedná o úklid obsazeného pokoje či úklid pokoje po odjezdu hotelových hostů, úklidovými prostředky, které jsou uvedeny v plánech sanitace jednotlivých zařízení. 

 • Kanalizační vybavení pokojů Odpad se čistí zvenčí i zevnitř, žlaby se čistí jednou měsíčně. Po vyčištění se řádně opláchnou části zařízení přicházející do přímého styku čistou vodu! Hrubá znečistění se předem odstraní mechanicky dále zalít koncentrátem a nechat 30 min. působit. Potom propláchnou čistou vodu. Výlevky a předměty denní potřeby se myjí denně, a to včetně praní a mytí veškerých úklidových předmětů – hadrů, kbelíků atd. 

• Světelné zdroje Světla se myjí a sanitují jedenkrát za měsíc kdy se provádí základní čištění, kompletní čištění probíhá v rámci ročního úklidu. 

 • Radiátory Radiátory a klimatizace se čistí a sanituje jedenkrát za měsíc, kompletní čištění probíhá v rámci ročního úklidu. 

 • Chladnička Celá chladnička se vytře zvenčí i zevnitř, provede se sanitace, v rámci které se sanituje pouze vnější část lednice. Čištění a sanitace se provádí dle obsazenosti pokoje pokaždé po odjezdu hotelových hostů. Likvidace odpadů 

 • interval odstraňování odpadů z vnitřních prostor zařízení do shromažďovacích nádob (kontejnery, popelnice) - denně 

• popis systému separace odpadů – tříděný odpad 

• interval vývozu odpadů ze shromažďovacích nádob – 1x týdně 

• způsob zajištění zneškodnění odpadů – Sompo a.s., Svatovítské náměstí 126, Pelhřimov, 396 01, IČO: 25172263, DIČ: CZ 25172263 

• zodpovědní pracovníci: údržbáři hotelu Základní zásady při provádění mechanické očisty a chemické dezinfekce 

 • mechanická očista je soubor postupů, které odstraňují nečistoty a snižují počet mikroorganismů 

• čistící prostředky, případně čisticí prostředky s dezinfekčním účinkem se aplikují buď ručně nebo pomocí mycích a čistících strojů 

• všechny úklidové pomůcky a přístroje se udržují v čistotě 

• úklidové pomůcky se po použití dezinfikují a suší v úklidové komoře 

• nutno rozlišit (např. barevně) úklidové pomůcky dle účelu použití (na pokoje, hygienické zařízení a WC, na plochy, podlahy apod.) 

• dezinfekcí se rozumí soubor opatření ke zneškodňování mikroorganismů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, která mají za cíl přerušit cestu nákazy od zdroje k vnímavé fyzické osobě 

• zák. č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 

• při volbě postupu dezinfekce se vychází ze znalostí cest a mechanizmů přenosu infekce a z možnosti ovlivnění účinnosti dezinfekce faktory vnějšího prostředí a odolnosti mikroorganizmů 

• při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce (návod na ředění, doba působení, užívání osobních ochranných pracovních pomůcek) - dezinfekční roztoky se připravují vpravením odměřeného (odváženého) dezinfekčního přípravku do odměřeného množství vody (odhadování množství není přípustné – ani zvyšování koncentrace za účelem zkrácení doby expozice působení). Připravují se bezprostředně před použitím - dezinfekce se provádí omýváním, otíráním, ponořením, postřikem, formou pěny nebo aerosolem - předměty a povrchy kontaminované biologickým materiálem se dekontaminují přípravkem s virucidním účinkem, poté následuje mechanická očista - při použití dezinfekčních přípravků s mycími a čistícími vlastnostmi lze spojit etapu čištění a dezinfekce. - k zabránění vzniku selekce případně rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se střídají dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami (doporučuje se střídání v intervalu 1 měsíc). 

 • Desinfekce proti výskytu hmyzu je prováděna odbornou firmou dle potřeby – Zdeněk Duda – DDD Servis Pelhřimov, Starý Pelhřimov 67, 393 01, Pelhřimov, IČO:10296182, DIČ:530703161 

 • Deratizace je prováděna nejméně 1x ročně, jinak dle potřeby odbornou firmou Zdeněk Duda – DDD servis Pelhřimov VI. DALŠÍ ÚDAJE Ochrana objektů Do hotelu je povolen vstup zaměstnancům hotelu, hotelovým hostů, ostatní návštěvníci mohou využít služeb odbytových středisek. Úkoly vyplývající z ochrany objektu zabezpečuje ředitel hotelu, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. (V době nepřítomnosti vedoucích pracovníků je povinností každého zaměstnance učinit nezbytné opatření, žádá-li si to situace, k ochraně objektu a protipožární ochraně. O učiněných opatřeních neprodleně informovat ředitele hotelu). Vedoucí objektu plní úkoly související s ochranou objektu, vedle povinností vyplývajících se zastávání funkce. Za plnění uvedených úkolů odpovídá ředitel hotelu. 

• ředitel společnosti zabezpečuje: - technickou vybavenost hotelu, energie, vodohospodářskou činnost, údržbu 

• vedoucí hotelu zabezpečuje: 

- provoz hotelu, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce. 

- zajišťuje uvedenou dokumentaci a doplňování změn v této dokumentaci. 

• vedoucí údržby zabezpečuje: 

- vjezd a vstup do areálu v době provozní a mimoprovozní 

 • recepční zabezpečuje 

- rozdělení a ukládání klíčů, zamykání pracovišť Jednotlivá pracoviště uzamykají po ukončení pracovní směny zaměstnanci a klíče odevzdávají na hotelové recepci. Náhradní klíče jsou uloženy na recepci. Klíče jsou uloženy v zázemí recepce pod uzamčením, bez přímé možnosti vstupu cizí osoby. Generální klíč je v kanceláři sekretariátu. Pro uskladnění kol, lyží a dalšího sportovního nářadí slouží uzamykatelná místnost mimo objekt hotelu. Za sportovní zařízení uložené v této místnosti provozovatel neručí. Klíče od této místnosti jsou k dispozici na recepci. 

Pokoje jsou vybaveny detektory kouře a ty jsou napojeny na ústřednu EZS. 

 Havárie Mezinárodní tísňová linka: 112 

Policie: v případě nutnosti volat: 158 

Úraz: v případě nutnosti volat: 155 

Požár: malé zahoření uhasí zaměstnanci pomocí hydrantů a ručních hasících přístrojů. Při větším rozsahu ihned volat hasiče: 150 

El. energie: 

při poruše dodávky kontaktovat ředitele společnosti. 

Vydali jednatelé společnosti Klášter Želiv s.r.o. 

 Th. Lic. Tadeáš Róbert Spišák PaeDr.

Mgr. David Peter Palušák 

 Dne 01.06.2024


Ing. Jiří Škoda

Tvorba webových stránek, vývoj aplikací i komplexních softwarových systémů

IČO: 07217978

Email: jiri.skoda@media-sol.com

Mobil: +420 728 452 969